Klasa z ECDL

ecdl klasa_z_ecdl pti
 
Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie przystąpiła do programu "Klasa z ECDL". Program usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala na przygotowanie uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych.
 
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.
 
Certyfikat powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć jak korzystać z komputera. Uznawany jest w całej Europie i opracowany zgodnie z Europejskimi Standardami Informatycznymi. Certyfikat ten służy przygotowaniu obywateli Europy do życia w społeczeństwie globalnej informacji, wprowadza i ujednolica bazowy poziom kwalifikacji niezależny od kierunku i poziomu wykształcenia. Posiadanie ECDL to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim pozwala na podwyższenie swoich szans na rynku pracy. 
 
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.
 
Nasza szkoła uzyskała Certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL - numer akredytacji laboratorium: PL-LAB1907. Zajęcia, przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL, odbywają się w ramach lekcji informatyki, począwszy od klasy IV. Uczniowie realizują program nauczania zgodny z podstawą programową, poszerzony o treści wynikające z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania się do egzaminów.
 
Korzyści dla uczniów:
  • standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem
  • przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL
  • możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach
  • obniżona cena dla uczniów - cena egzaminów jest niższa o 10% w stosunku do ulgowego cennika, znajdującego się na stronie http://ecdl.pl/cennik/
  • wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie
  • udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie
  • dostęp do zbioru zadań on-line na platformie exeBook, przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 
Na lekcjach informatyki uczniowie będą przygotowywanie do zdobycia certyfikatów ECDL BASE oraz ECDL STANDARD. Uczniowie będą przygotowywani z następujących modułów:
 
Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy (moduły B1, B2, B3, B4). Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikację, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.
 
Certyfikat ECDL STANDARD jest certyfikatem poświadczającym rozszerzone kwalifikacje komputerowe. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru z jedenastu modułów.
 
ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacje ECDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED), a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS.
 
Więcej informacji na temat certyfikatów ECDL znajduje się na stronie http://ecdl.pl/lista_certyfikatow/ oraz u nauczyciela informatyki.
 
ecdl_certyfikat_klasa.jpg