E-learning

Platforma e-learningowa Moodle:
 
 

 
E-learning to metoda nauczania wspomagająca proces dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. E-learning jest jednym z elementów blended-learningu (mieszanej formy kształcenia, łączącej tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera). Dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych umożliwia wirtualne środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE), np. platforma e-learningowa Moodle (wym. mudl), czyli pakiet programów przeznaczonych do tworzenia kursów internetowych.
 
Obecnie w naszej szkole przy użyciu platformy e-learningowej Moodle wspomagane są następujące zajęcia:
  • informatyka
  • technika
  • matematyka
  • język polski
  • język hiszpański
Każdy uczeń klas IV-VIII otrzymał indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do platformy.