Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
 
al. Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków
tel./fax: 12 425 19 67
 
szkola@sp72krakow.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  • Imię i Nazwisko: Krzysztof Krall
  • Adres siedziby IOD – ul. Sarego 4, 31-048 Kraków
  • Adres mailowy – inspektor3@mjo.krakow.pl