Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
 
al. Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków
tel./fax: 12 425 19 67
 
Numery wewnętrzne:
10 - Sekretariat
11 - Dyrektor szkoły
12 - Pedagog
13 - Biblioteka
17 - Kuchnia
18 - Świetlica
19 - Pokój nauczycielski
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  • Imię i Nazwisko: Krzysztof Krall
  • Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
  • Adres mailowy – inspektor3@mjo.krakow.pl