Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2021
Zebrania wychowawców z rodzicami 06-07.09.2021
14.01.2022
Dzień otwarty 15.11.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2021
Klasyfikacja wstępna, informacje o zagrożeniach, o ocenach zachowania
10.12.2021
Klasyfikacja śródroczna – konferencja 10.01.2022
Ostateczne zamieszczenie wyników klasyfikacji w dzienniku elektronicznym, informacja dla rodziców przez dziennik elektroniczny
11.01.2022
 
Zakończenie I półrocza
14.01.2022
Ferie zimowe 17.01. - 30.01.2022
Rozpoczęcie II półrocza 1.02.2022
Rekolekcje  
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04. – 19.04.2022
Egzamin ósmoklasistów – język polski
Próbny egzamin siódmoklasisty – język polski
24.05.2022
Egzamin ósmoklasistów – matematyka
Próbny egzamin siódmoklasisty – matematyka
25.05.2022
Egzamin ósmoklasistów – język nowożytny
Próbny egzamin siódmoklasisty – język nowożytny
26.05.2022
Klasyfikacja wstępna, informacja o proponowanych ocenach zachowania i  zagrożeniach do 13.05.2022
Klasyfikacja roczna – konferencja 15.06.2022 
Ostateczne zamieszczenie wyników klasyfikacji w dzienniku elektronicznym, informacja dla rodziców 20.06.2022
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021
Ferie letnie 25.06. – 31.08.2022
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, zajęcia opiekuńcze
02.11.2021 wtorek
12.11.2021 piątek
02.05.2022 poniedziałek
27.05.2022 piątek
17.06.2022 piątek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla klas 1-6, zajęcia opiekuńcze, klasy 7-8 zmieniona organizacja zajęć
24.05.2022 wtorek
25.05.2022 środa
26.05.2022 czwartek