Stołówka

W roku szkolnym 2021/2022 stołówka będzie prowadzona przez firmę zewnętrzną.
 
Szczegóły na stronie Rady Rodziców SP 72 w Krakowie