Rekrutacja

Lista kandydatów, których rodzice potwierdzili wolę zapisu (przyjętych) do klas 1
W załaczniku udostepniamy Państwu kandydatów, których rodzice potwierdzili wolę zapisu (przyjętych) do klas 1.
 
Rekrutacja - Lista kandydatów zakwalifikowanych
W załaczniku udostepniamy Państwu listę kandydatów zakwalifikowanych do Naszej szkoły.
 
Szanowni Państwo,
Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento:
 Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.
Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (4 maja). Od strony szkoły nic się nie zmienia, poza tym, że na liście w menadżerze placówki automatycznie będzie się zmieniała informacja o potwierdzeniu woli (w momencie potwierdzenia przez rodzica, szkoła będzie mogła anulować potwierdzenie jak i potwierdzić tak jak dotychczas).
 
Z wyrazami szacunku,
Łukasz Pala
Wydział Edukacji UMK
 
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli – wnioski można przesłać elektronicznie

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru.
Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.
Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.
Dane kontaktowe do SP 72 szkola@sp72krakow.pl
 
Szanowni Państwo!
Termin zapisów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021- od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.
 
Kartę zapisu należy pobrać ze strony https://krakow.elemento.pl
Pobraną kartę zapisu należy wypełnić w systemie Elemento, a następnie po podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
Ewentualnie kartę zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły, uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
 
Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły 72, proszeni są o zapoznanie się z Uchwałą Nr LXVI/1651/17Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 
TERMINARZ
1. Zapisy (dostarczenie do szkoły wypełnionego i podpisanego wniosku) – 2 – 31 marca 2020r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 30 kwietnia 2020r.
3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - 4 – 15 maja 2020r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 18 maja 2020r.
 
Dyrektor szkoły
Beata Wieciech