Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

05 czerwca 2020