Zmiany w prawie dt. m.in. kwarantanny

27 października 2020
1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (w tekście na żółto zaznaczono co zostało usunięte, a w konsekwencji wprowadziło zmiany jeżeli chodzi o kwarantannę dla osób współzamieszkujących).

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (w którym usunięto właśnie paragraf 5 dotyczący organizacji kwarantanny).

3. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (w której jest tylko ogólny artykuł 34 mówiący o kwarantannie).