Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20 maja 2021
W związku z powrotem dzieci i młodzieży do szkół  MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.