Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

30 kwietnia 2021
Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:
 
- Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
- Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
- Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.