Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie:
 
Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Marcin Mrowiecki
Zastępca Przewodniczacej Rady Rodziców: Pani Ewa Gajda-Baran
Skarbnik Rady Rodziców: Pan Przemysław Szybka
 
Strona internetowa Rady Rodziców: https://radarodzicow.sp72krakow.pl
 

 
Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.