Specjaliści

Pedagog i psycholog szkolny

 
Za pomoc i opiekę psychologiczno-pedagogiczną w szkole odpowiada pedagog i psycholog szkolny.
 
Pedagog szkolny: mgr Renata Wiewióra, mgr Magdalena Dobrowolska-Jagiełło
 
Godziny pracy pedagoga/psychologa szkolnego:
 
Dzień tygodnia
mgr R. Wiewióra
godziny pracy pedagog
mgr R. Wiewióra
godziny pracy
doradztwo zawodowe
mgr M. Dobrowolska
poniedziałek 12.00 - 13.30 7.00 – 8.00 8:00 - 10:00, 11:30 - 13:00
wtorek 12.00 - 13.30 7:00 - 8:00 8.00 - 12.00
środa 8.00 - 9.00 7.00 – 8.00
8:00 - 12.00
czwartek ------------------ ------------------ 14.30 - 15.30
piątek ------------------ ------------------ 8.00 - 12.00
 
Z pedagogiem szkolnym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pedagog@sp72krakow.pl.
 

 

Terapia pedagogiczna / rewalidacja


Terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównujące trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, skierowane do uczniów posiadających opinię o trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, spostrzeganiem wzrokowym, słuchowym, inne).
Prowadzący: mgr Magdalena Dobrowolska-Jagiełło - psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, mgr Magdalena Zajdel - nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny, mgr Anna Kostyra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, mgr Sylwia Kowalska - logopeda.
 
Terapia pedagogiczna
 
Dzień tygodnia
mgr M. Dobrowolska
mgr M. Zajdel
poniedziałek ------------------ 10:45-11:30
wtorek ------------------ ------------------
środa ------------------
8.00 - 8.45
czwartek 11.30-14.30, 15.00-16.00 8.55 - 9.40, 10.45 - 11.30
piątek ------------------ 10.45 - 11.30
 
Rewalidacja
 
Dzień tygodnia
mgr M. Dobrowolska
mgr A. Kostyra mgr S. Kowalska
poniedziałek 10:00-11:30 ------------------ 9.30 - 11.30
wtorek 7:00-8:00 9.40 - 10.40, 12.40 - 13.40 ------------------
środa 7:00-8:00
------------------
11.30 - 13.30
czwartek 16:00-17:00 11.45 - 12.45 ------------------
piątek 7:00-8:00 10.45 - 11.45 ------------------
 
 

Logopeda

 
Logopeda szkolny: mgr Anna Kostyra, mgr Sylwia Kowalska 
 
Dzień tygodnia
mgr A. Kostyra
mgr S. Kowalska
poniedziałek ------------------ 9.00 - 9.30, 11.30 - 15.00
wtorek 11.40 - 12.40 ------------------
środa ------------------ 9.00 - 11.30, 13.30 - 15.00
czwartek 10.45 - 11:45 ------------------
piątek ------------------ ------------------
 
 
 
Pracownikiem, który w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 opiekuje się naszą szkołą jest pani mgr Ewa Rybska.
 
Adres PPP nr 2:
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2
ul. Siewna 23D, 31-231 Kraków
tel/fax (012) 415-69-68
e-mail: poradnia2krakow@op.pl
www.poradnia2.krakow.pl

Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 18.00
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie jest jedną z poradni założonych przez powiat grodzki miasta Krakowa, zarządzanych przez gminę miejską Kraków. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nasza poradnia mieści się w dzielnicy IV (Biały Prądnik), przy ul. Siewnej 23 d, w głębi osiedla, w wolno stojącym budynku z ogrodem. Samochody najlepiej parkować przy sklepie Simply Market. Można również dojechać autobusem linii 164, 114 oraz 115 (wysiadamy przy supermarkecie Simply Market).
 

 
Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:
  1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  3. Masz problemy w nauce.
  4. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  8. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
 
 

Aktualności

Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci UMK
19 maja 2021

Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci UMK

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu "Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu" realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat.
Fred goes net – program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-21
30 kwietnia 2021

Fred goes net – program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-21 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. Dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów

Fred goes net – program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-21 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. Dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.