Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

26 kwietnia 2020