Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

01 kwietnia 2020