Szkoła Młodych Mediatorów
20 września 2021

Szkoła Młodych Mediatorów

W ubiegłym roku szkolnym 23 szkoły z Krakowa, w tym i nasza szkoła, przystąpiły do projektu,
pt. „Szkoła Młodych Mediatorów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu poprawy
bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021, pn. „Bezpieczny Kraków”, a wykonawcą
projektu jest Fundacja Rodzina Plus.

Opiekunem młodych mediatorów w SP nr 72 w Krakowie została pani Monika Zabrzeńska, która
prowadzi też Szkolny Klub Wolontariatu. W ramach I Etapu Projektu zrealizowano 2 godz. spotkanie
on-line z Radą Pedagogiczną. W drugim etapie przewidziane są:

- spotkania online dla rodziców uczniów z klas 1-3 – 4.10.2021 – godzina 17.00 – 18.15
- spotkania online dla rodziców uczniów z klas 4-8 – 4.10.2021 – godzina 18.15 – 19.30
- 8 godzinne warsztaty dla młodych mediatorów (nie więcej jak 12 uczniów ze szkoły, którzy za zgodą rodziców zadeklarują chęć udziału w projekcie) – 12.0.2021.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, linki do spotkań zostaną Państwu przesłane drogą
elektroniczną przez dziennik. Uczniowie o projekcie „Szkoła Młodych Mediatorów” zostaną
poinformowani w ramach lekcji wychowawczych.

Dyrekcja SP nr 72 w Krakowie
 
Plakat%20dla%20szk%C3%B3%C5%82%20-%20Szko%C5%82a%20M%C5%82odych%20Mediator%C3%B3w-1_Easy-Resize.com