Organizacja pracy świetlicy szkolnej
17 października 2020

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

Zarządzeniem NR 2/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie.
W związku z brakami kadrowymi spowodowanymi przez epidemię od 16 października 2020 roku do odwołania czasowo zmieniona zostaje organizacja pracy świetlicy. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 15.00. 
Z poważaniem dyrekcja SP 72 w Krakowie