Miejsce Sienkiewicza klasa 7a

Zajęcia odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, łączyły one prezentację zawierającą anegdoty i ciekawostki z życia pisarza z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi wyszukiwania książek na tematy związane z Sienkiewiczem. Uczniowie poznali polskiego noblistę poprzez miejsca, które odwiedził, dowiedzieli się, w jaki sposób pracował i jak wyglądał jego świat. Po quizie sprawdzającym znajomość życia i twórczości pisarza uczestnicy zajęć nauczyli się odszukiwać pozycje biblioteczne z zakresu historii literatury, historii i geografii Polski oraz świata.

Galeria