Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

18 listopada 2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej.