KONKURS PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH I KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
21 listopada 2021

KONKURS PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH I KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

KONKURS PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH I KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
 
1. Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-8.

2. Uczestnicy wykonują jedną dowolnie wybraną kolędę/piosenkę świąteczną w języku angielskim, nagrywają swoje wykonanie w formie filmu (maksymalnie do 4 minut): 
- dopuszczalne są nagrania indywidualne, w duetach lub w małych grupach,
- kolędy/ piosenki świąteczne mogą być wykonywane z podkładem muzycznym, z akompaniamentem własnym lub a cappella (sam śpiew bez muzyki),                             
- w wykonaniu kolędy/piosenki świątecznej mogą towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu.
 
3. Gotowe nagrania należy przesłać na adres mailowy organizatorów konkursu: m.michno@sp72krakow.pl lub a.gruszkowska@sp72krakow.pl, podając tytuł utworu oraz imiona i nazwiska wykonawców.
 
4. Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2021r.
 
5. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców
- dykcja oraz interpretacja utworu
- poprawność językowa
- wartość artystyczna prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ, np. stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne.
 
6. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. Informacja o wynikach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 

Życzymy wspaniałej zabawy oraz magicznego przedświątecznego nastroju!  
 
Informacja-o-konkursie