Funkcjonowanie szkół i placówek w strefie żółtej i czerwonej – nowe regulacje prawne

17 października 2020