Dyżur na świetlicy dn. 17.06.2022 zostaje odwołany
15 czerwca 2022

Dyżur na świetlicy dn. 17.06.2022 zostaje odwołany

W związku z brakiem zgłoszeń dzieci do opieki w dn. 17.06.2022, dyżur na świetlicy zostaje odwołany.